Ο Θόρυβος Γύρω από τις Μέλισσες
Η Βιολογία ενός Υπεροργανισμού
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-576-73-9
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 364 σελ.