Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής 4η έκδοση
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-083-4
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο