Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-039-1
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο