Επιχειρηματική Δεοντολογία και Ηθική
Λήψη δεοντολογικών αποφάσεων και μελέτες περιπτώσεων
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-009-4
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο