Διαφθορά, Ηθική και Ακεραιότητα στη Δημόσια Διοίκηση
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-100-8
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/12/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο