Διαφθορά, Ηθική και Ακεραιότητα στη Δημόσια Διοίκηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-9925-35-100-8
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 520 σελ.