Βιβλιοπώλες

Τις αυξημένες ανάγκες των βιβλιοπωλείων και των eshops, που προκύπτουν από τη μεγάλη εκδοτική παραγωγή και τη δημιουργία νέων εκδοτικών σχημάτων, έρχεται να καλύψει η οσδέλnet, η σύγχρονη και αναβαθμισμένη βιβλιογραφική βάση των ελλήνων εκδοτών και δημιουργών.

Το πλεονέκτημα της οσδέλnet έγκειται στο γεγονός ότι ενημερώνεται και συμπληρώνεται αυτόματα (online) και σε πραγματικό χρόνο (real time) από τους ίδιους τους εκδότες. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται διαρκώς η εγκυρότητα και η άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων της βάσης.

Η οσδέλnet δίνει επιλογές αναζήτησης και προτείνει λήμματα από τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία της βάσης με ελάχιστα στοιχεία και δεν απαιτεί στοιχεία μοναδικής γραφής για να παράξει αποτέλεσμα στην όποια αναζήτηση.

Ο βιβλιοπώλης μπορεί να δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό, όπως και κάθε άλλος χρήστης, και να διαμορφώσει τις λίστες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά του σχέδια και καλύπτουν το υπάρχουν ή το υπό στόχευση πελατολόγιό του. Επί παραδείγματι, μπορεί να δημιουργήσει λίστες με συγκεκριμένη θεματολογία (βιβλία για παιδιά, οδηγούς μαγειρικής, βραβευμένη λογοτεχνία, κτλ), να συγκεντρώσει τα ευπώλητα ή τα υπό έκδοση βιβλία, ακόμα και να καταγράψει τίτλους για συγκεκριμένα αναγνωστικά κοινά.

Τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πλούτο των δεδομένων της οσδελνετ προκειμένου να επικαιροποιήσουν ή να συμπληρώσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους. Η τακτική ενημέρωση θα αφορά το σύνολο των τίτλων της βάσης ή των τίτλων που εκείνοι θα επιλέξουν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του βιβλιοπωλείου τους. Η διασύνδεση και ενημέρωση πραγματοποιείται με σύγχρονα τεχνικά μέσα και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Για να ενημερωθείτε για τους αντίστοιχους όρους χρήσεις και να δείτε τους όρους συνεργασίας, μπορείτε να ανατρέξετε στη σύμβαση για τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία.