Οδηγίες αναζήτησης


Πώς μπορώ να βρω ένα βιβλίο;

Απλά πληκτρολογείτε στην μπάρα αναζήτησης, που βρίσκεται στην αρχική σελίδα, την πληροφορία που διαθέτετε (πχ τίτλο ή ISBN ή συγγραφέα ή εκδότη) και επιλέγετε στη συνέχεια από τη λίστα αποτελεσμάτων που δημιουργείται όσο πληκτρολογείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, μπορείτε να μεταβείτε αυτόματα είτε στην καρτέλα του βιβλίου, είτε στη συγκεντρωτική καρτέλα του δημιουργού ή του εκδότη. Δείτε επίσης και τις πολλαπλές επιλογές που έχετε και από τη «Σύνθετη αναζήτηση». Τόσο απλά!


Πώς μπορώ να δω όλα τα βιβλία συγκεκριμένου συγγραφέα ή μεταφραστή;

Απλά πληκτρολογείτε στην μπάρα αναζήτησης το όνομα του συγγραφέα ή του μεταφραστή και στη συνέχεια επιλέγετε από τη λίστα αποτελεσμάτων, που δημιουργείται όσο πληκτρολογείτε. Με την επιλογή σας θα μεταβείτε αυτόματα είτε στην καρτέλα του βιβλίου, είτε στη συγκεντρωτική καρτέλα του δημιουργού. Δείτε επίσης και τις πολλαπλές επιλογές που έχετε και από τη «Σύνθετη αναζήτηση». Τόσο απλά!


Πώς μπορώ να δω όλα τα βιβλία ενός εκδοτικού οίκου;

Απλά πληκτρολογείτε στην μπάρα αναζήτησης το όνομα του εκδοτικού οίκου και στη συνέχεια επιλέγετε από τη λίστα αποτελεσμάτων, που δημιουργείται όσο πληκτρολογείτε. Με την επιλογή σας θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου, εκεί επιλέγετε «Όλοι οι τίτλοι». Τόσο απλά!


Μπορώ να αναζητήσω βιβλία συγκεκριμένη χρονιάς;

Ναι. Μπορείτε από την επιλογή «Έτος έκδοσης από… έως» της «Σύνθετης αναζήτησης» να επιλέξετε το έτος που επιθυμείτε. Επίσης υπάρχει πάντα στη διάθεσή σας η χρήση του φίλτρου «Έτος έκδοσης από… έως» στην κεντρική σελίδα αποτελεσμάτων, με όλους τους τίτλους της οσδέλnet. Τόσο απλά!


Μπορώ να αναζητήσω βιβλία παλαιότερων ετών;

Ναι. Μπορείτε από την επιλογή «Έτος έκδοσης από… έως» της «Σύνθετης αναζήτησης» να επιλέξετε το έτος που επιθυμείτε. Επίσης υπάρχει πάντα στη διάθεση σας η χρήση του φίλτρου «Έτος έκδοσης από… έως» στην κεντρική σελίδα αποτελεσμάτων με όλους τους τίτλους της οσδέλnet. Τόσο απλά!


Μπορώ να δω τις πιο πρόσφατες εκδόσεις;

Ναι. Αν από την αρχική σελίδα της οσδέλnet, απλά πατήσετε Enter, χωρίς κάποια συγκεκριμένη αναζήτηση, θα μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα αποτελεσμάτων με όλους τους τίτλους της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής ταξινομημένους από τον πιο πρόσφατο στον παλαιότερο. Τόσο απλά!


Μπορώ να βρω τι θα εκδοθεί στο άμεσο μέλλον;

Ναι, αν και η συγκεκριμένη υπηρεσία βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο καταχωρίσεων. Είναι αρκετοί οι εκδότες που καταχωρίζουν και τους υπό έκδοση τίτλους τους, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση της αγοράς του βιβλίου. Στην πορεία η ενότητα αυτή θα εμπλουτίζεται. Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί στο διάστημα, κατά το οποίο η οσδέλnet θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία (beta version).


Πώς μπορώ να δω εύκολα τα βιβλία μιας κατηγορίας που με ενδιαφέρει;

Η αναζήτησή σας μπορεί να γίνεται όσο πιο εξειδικευμένα επιθυμείτε. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται τόσο από τις επιλογές σας στα πεδία της «Σύνθετης αναζήτησης» στην αρχική σελίδα, όσο και από τα φίλτρα που είναι πάντα διαθέσιμα και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε κατά βούληση, στη σελίδα των αποτελεσμάτων της αρχικής σας αναζήτησης.


Μπορώ να βρω πληροφορίες για δημιουργούς και εκδότες;

Ναι. Στη σελίδα κάθε εκδότη στην οσδέλnet, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό, τη συνολική βιβλιοπαραγωγή, τα στατιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Ομοίως και στη σελίδα κάθε δημιουργού, μπορείτε να βρείτε βιογραφικά στοιχεία και αναλυτική λίστα όλων των έργων του που είναι καταχωρισμένα στην οσδέλnet.