Εκδότες

Οι εκδότες αποτελούν τον κορμό της οσδέλnet, καθώς ενημερώνουν τη βάση με κάθε νέο στοιχείο ή επικαιροποιούν τις παλαιότερες εγγραφές με τα νέα στοιχεία (κυκλοφορία, τιμή, επανέκδοση κλπ), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή έγκυρων στοιχείων σε κάθε επαγγελματία (φυσικά και ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, δημοσιογράφοι, κτλ) ή ιδιώτη (μαθητές, φοιτητές, αναγνώστες) που αναζητά στοιχεία για την εκδοτική τους παραγωγή.

Η συνολική εικόνα κάθε εκδοτικού οίκου στην οσδέλnet αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο προβολής και προώθησης της παραγωγής τους, με το οποίο μπορούν να προσελκύσουν τους χρήστες της βάσης. Οι πολλαπλές επιλογές που παρέχει η βάση για την αξιοποίηση των στοιχείων του κάθε τίτλου δίνουν τη δυνατότητα στους εκδότες να προβάλουν τη βιβλιοπαραγωγή τους με το ύφος και τα στοιχεία, που εκείνοι κρίνουν απαραίτητα για την πληρέστερη προβολή τους.

Παράλληλα, αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για τον επαγγελματία εκδότη, καθώς μέσω της οσδέλnet μπορεί να έχει καθημερινή και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για:

  • τις νέες εκδόσεις
  • τις νέες σειρές που υλοποιούν άλλα εκδοτικά σχήματα
  • τους υπό έκδοση τίτλους
  • τα έργα των ελλήνων και ξένων συγγραφέων, που κυκλοφορούν ή έχουν εξαντληθεί
  • τις τιμές παλαιών και νέων τίτλων
  • τις τάσεις της αγοράς, αναφορικά με τη θεματολογία, το αναγνωστικό κοινό, τις μεταφράσεις, κτλ

Εκδότες που δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τη δική τους ιστοσελίδα, μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό διαμορφώνοντας και ενημερώνοντας τη σελίδα τους στην οσδέλnet.