Η Φυσιολογία Τεσσάρων Ιόντων
Νατρίου, Καλίου, Ασβεστίου, Χλωρίου
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-575-74-9
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 704 σελ.