Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Θεωρία – Εφαρμογή)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-427-239-6
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 15/8/2024
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 222 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη μελέτη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Προσεγγίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, εξετάζεται πώς ο θεσμός αυτός, ως μορφή οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα...
Περιγραφή

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη μελέτη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Προσεγγίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, εξετάζεται πώς ο θεσμός αυτός, ως μορφή οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση απέναντι στα προβλήματα και την κρίση που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων σήμερα.
Προσδιορίζεται ειδικότερα η εμφάνιση και τα αίτια του συνεταιρισμού στην Ευρώπη. Αναπτύσσονται οι βασικές θεωρίες του συνεταιρισμού και καταγράφονται οι πρόδρομοι του σύγχρονου συνεταιρισμού, οι ιδέες τους και η εμφάνιση των πρώτων συνεταιριστικών ομάδων στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αναλύονται οι σχέσεις του συνεταιριστικού δικαίου με την οικονομία, προσδιορίζονται οι διαστάσεις και οι συνέπειες του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης ως οικονομικού φαινομένου και η αλληλεπίδρασή του με τον συνεταιρισμό.